Massagebehandling 45 min               55 

  • Om du kommer första gången fyller du först i en hälsodeklaration och sedan avsätts all tid till massagebehandling enligt önskemål (till exempel pga muskelspänningar, idrottsmassage, eller avslappning). Önskar du undersökning, utredning, rehabilitering  för ditt besvär  eller kanske massage i kombination med andra behandlingsformer ska du istället boka naprapatbehandling.

Naprapatbehandling                          70 €

  • NYBESÖK
    Ett nybesök tar ca 45 minuter . Du får börja med att fylla i en hälsodeklaration i syfte att kartlägga din hälsa och hur du mår över lag. Därefter får du berätta om dina besvär och varför du söker naprapat. Efter detta utförs ortopediska och neurologiska tester som anses relevanta utefter dina besvär. När vi sedan kommit fram till vad som smärtar och varför lägger vi upp en behandlings- och rehabiliteringsplan som passar dig, samt diskuterar prognosen. I genomsnitt brukar en behandlingsserie vara mellan 3-5 behandlingar! Naprapatbehandlingar kombineras ibland med massagebesök.

  • ÅTERBESÖK
    Ett återbesök tar 30-45 minuter och börjar oftast genom att diskutera hur förra besöket och behandlingen kändes. Mera fokus läggs på behandling och att utveckla träningsövningar.