OBS! För närvarande erbjuder jag endast massagebehandlingar på 45min (pris 45€).

 

 

 

Nybesök

Ett nybesök tar ca 45 minuter . Du får börja med att fylla i en hälsodeklaration i syfte att kartlägga din hälsa och hur du mår över lag. Därefter får du berätta om dina besvär och varför du söker naprapat och jag ställer följdfrågor, detta kallas anamnesupptag. Efter anamnesen utförs ortopediska och neurologiska tester som anses relevanta utefter dina besvär och det vi har pratat om , men även för att utesluta olika tillstånd. När vi sedan kommit fram till vad som smärtar och varför lägger vi upp en behandlings- och rehabiliteringsplan som passar dig, samt diskuterar prognosen. I genomsnitt brukar en behandlingsserie vara mellan 3-5 behandlingar, men det är väldigt individuellt och du väljer själv hur många gånger du vill komma. Du som patient kommer hela tiden veta vad och varför saker och ting görs och all behandling sker med samtycke från din sida.

 

Återbesök

Ett återbesök tar 30-45 minuter och börjar oftast genom att diskutera hur förra besöket och behandlingen kändes. Mera fokus läggs på behandling och att utveckla träningsövningar.

Pris

60

Per besökUteblivet besök debiteras.