Med anledning av den rådande situationen kring COVID- 19 bör alla patienter och besökande på kliniken iaktta extra försiktighet:

– Om du har  förkylningssymptom tex:

  • Snuva
  • Feber
  • Nedsatt allmäntillstånd
  • generell kroppsvärk
  • Halsont

 måste du boka om din behandlingstid tills dess att du varit helt symptomfri i 2 dagar

Tillsammans får vi det här att fungera! ❤

Få hjälp med bland annat:

Idrottsskador

Rygg- och nackbesvär

Muskel- och sensmärtor

Ledproblem